روش تولید آنتی‌اکسیدان‌های پایه فنلی

آنتی اکسیدان NECONOX 1010 با  نام علمی Pentaerythritoltetrakis (3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenol)propionate) یک نوع آنتی اکسیدان اولیه برای پلیمرها بوده که ساختار شیمیایی آن در شکل زیر نشان داده شده است.

 

ساختار شیمیایی آنتی اکسیدان 1010

این آنتی اکسیدان از واکنش آنتی اکسیدان واسطه NECONOX 1300 با پنتا اریتریتول تولید می­شود.

ساختار شیمیایی پنتا اریتریتول

این آنتی اکسیدان از واکنش آنتی اکسیدان واسطه NECONOX 1300 با پنتا اریتریتول تولید می­شود. 

آنتی اکسیدان 1010 خام تولید شده در این روش بسیار ویسکوز بوده و در دمای حدود 120 درجه به حالت جامد در می­آید و رنگ آن قهوه­ای روشن است. برای تولید نهایی آنتی اکسیدان بایستی، آنتی اکسیدان خام بدست آمده را در حلال مناسبی حل نموده و فرایند کریستالیزاسیون را انجام داد. پس از کریستالیزاسیون پودر سفید رنگ آنتی اکسیدان 1010 بدست می­آید.