خط مشی کیفیت

مديريت هلدینگ اعتقاد دارد تحقق مناسب مأموريت، مستلزم بهره‌مندی از سيستم‌های مديريتی مي­باشد، به همين منظور و با توجه به نقش كيفيت در مجموعه فعاليت‌های هلدینگ، مقاصد و جهت‌گیری‌های کلان خود را به شرح زير اعلام می‌دارد:

مديريت ارشد خود را نسبت به برآورده كردن انتظار ذی‌نفعان متعهد دانسته و انتظار دارد تمامي همكاران با درك صحيح مفاد فوق ، نقش مؤثری در دستيابی به مقاصد ايفا نمايند و بنا به اقتضا بر اساس تعهد به بهبود مستمر، این خط مشی را مورد بازنگری قرار می­‌دهد.